Aktualności

UWAGA! ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI ONLINE W DNIU 7 WRZEŚNIA

Przed Zjazdem rejestracja online będzie możliwa do dnia 7 września do godz. 24:00. Po tym terminie wszystkich chętnych zapraszamy do rejestracji na miejscu w Recepcji Zjazdu.

ZAKOŃCZENIE REJESTRACJI Z DOFINANSOWANIEM MNiSW

Z uwagi wyczerpanie środków z dotacji MNiSW zostaje wstrzymana rejestracja uczestników do 35 roku życia, studentów i doktorantów według obniżonej opłaty zjazdowej.

2016-08-17

REJESTRACJA AUTORÓW WYSTĄPIEŃ

Autorzy proszeni są o dokonywanie rejestracji online. W uwagach powinien być wpisany termin wystąpienia.

INFORMACJA DLA AUTORÓW

Wszystkie nadesłane streszczenia referatów zostały zakwalifikowane do wystąpień w czasie Zjazdu. Informacje do Autorów o wystąpieniach zostaną przesłane do 31.07.16

DOFINASOWANIE MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO UDZIAŁU LEKARZY DO 35 ROKU ŻYCIA, DOKTORANTÓW, STUDENTÓW MEDYCYNY

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowuje udział młodych lekarzy, doktorantów i studentów medycyny w XIII Zjeździe PTU. Czytaj więcej

Sesja weterynaryjna na XIII Zjeździe PTU

W dniu 15 września odbędzie się Sesja weterynaryjna. Szczegółowy program sesji.... Zapraszamy do rejestracji!