SZCZEGÓŁOWY PROGRAM XIII NAUKOWEGO ZJAZDU PTU

Ramowy program XIII Zjazdu PTU

Czwartek, 15 września 2016, Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Aula Józefa Chełmońskiego

(Aula 1000)

Sala  Juliusza Kossaka

(nr 1.27)

Sala Leona Wyczółkowskiego

(nr 1.19)

   

11.30-14.00

Walne zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

14.00-16.00

Sesja szkoleniowa

Ultrasonografia skóry i tkanki podskórnej

14.00-16.30

Sesja Sekcji Studentów i Młodych Lekarzy PTU

Sesja Studencka Koła Naukowego w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie i UM w Łodzi

cz. I, cz. II - 14.00-15.30

cz. III i cz.IV – 15.30-16.30

14.00-19.00

Sesja weterynaryjna: 

Podobny obraz – różne choroby. Diagnostyka różnicowa zmian w obrazie ultrasonograficznym na podstawie przypadków klinicznych.

16.00-17.30

Sesja szkoleniowa

Wybrane zagadnienia z ultrasonografii układu moczowo-płciowego

16.30-18.00

Warsztaty uroginekologiczne

 Przydatność usg dna miednicy w diagnostyce dolegliwości uroginekologicznych i proktologicznych

 

 

17.30-18.30

Panel dyskusyjny – diagnostyka usg powikłań po operacyjnych 

18.00-19.00

Wykład na zaproszenie

 

 

19.30

Uroczystość otwarcia XIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
   

 

Piątek, 16 września 2016, Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Aula Józefa Chełmońskiego

(Aula 1000)

Sala Juliusza Kossaka

(nr 1.27)

Sala Leona Wyczółkowskiego

(nr 1.19)

8.30-9.15

Główny Wykład Zjazdowy

im. Profesora Zbigniewa Kaliny

   

9.30-11.10

Wykłady na zaproszenie 

9.30-11.00

Sesja Firmy Philips

9.30-11.00

Sesja naukowa Sekcji Echokardiografii

Prenatalnej PTU cz. I

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.30-14.00

Sesja szkoleniowa 

Ultrasonografia w ortopedii

11.30-12.00

Sesja Firmy Siemens

12.00-14.00

Wykłady na zaproszenie 

11.30-14.00

Sesja naukowa Sekcji Echokardiografii

Prenatalnej PTU cz. II

14.00-15.00

Lunch 

14.00-15.00

Lunch 

14.00-15.00

Lunch 

15.00-16.00

Sesja Firmy Samsung

15.00-17.00

Sesja szkoleniowa

Ultrasonografia w reumatologii

15.00-15.30

Wykład na zaproszenie 

16.00-18.00

Sesje plenarne

Ultrasonografia sutka

 

17.00-18.30

Sesja Firmy GE

15.30-16.30

Sesja plenarna

Ultrasonografia w położnictwie  i ginekologii

18.00-19.00

Sesja plenarna

Ultrasonografia tarczycy

 

16.30-19.00

Sesja szkoleniowa

Ultrasonografia w okulistyce

20.00

Spotkanie plenerowe

   

 

Sobota, 17 września 2016, Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Aula Józefa Chełmońskiego

(Aula 1000)

Sala Juliusza Kossaka

(nr 1. 27)

Sala Leona Wyczółkowskiego

(nr 1.19)

9.00-11.00

Sesja szkoleniowa 

Zmiany śródmiąższowe w przezklatkowej ultrasonografii płuc

9.00-11.00

Wykłady na zaproszenie 

9.00-11.00

Sesja plenarna

Ultrasonografia w ginekologii

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.00-11.30

Przerwa na kawę

11.30-13.30

Wykłady na zaproszenie 

13.30-14.00

Wykład Firmy Miro

11.30-14.00

Sesja plenarna

Ultrasonografia narządów jamy brzusznej

11.30-12.30

Sesja plenarna

Doniesienia różne

12.30-14.00

Sesja szkoleniowa

Ultrasonograficzne środki kontrastujące w 2016 roku

14.00-15.00

Lunch

14.00-15.00

Lunch

14.00-15.00

Lunch

15.00-16.30

Sesja plenarna

Ultrasonografia w nefrologii i urologii 

15.00-17.00

Sesja szkoleniowa Ultrasonografia point of care

 

15.00-16.30

Sesja szkoleniowa Ultrasonografia w perinatologii

16.30-18.15

Sesja plenarna

Diagnostyka dopplerowska naczyń krwionośnych 

 

 

17.00-18.30

Forum Polskich Ultrasonografistów

18.30

Zakończenie XIII Naukowego  Zjazdu

Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego