Streszczenia

DZIĘKUJEMY AUTOROM ZA NADESŁANIE STRESZCZEŃ REFERATÓW.

WSZYSTKIE STRESZCZENIA ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO WYSTĄPIEŃ W CZASIE XIII ZJAZDU PTU.

 

 

Zasady przygotowywania prezentacji - Centrum Audiowizualne

Stanowisko Centrum Audiowizualnego będzie czynne od 15 do 17 września (czwartek-sobota) ,  w Recepcji Zjazdu (poziom 0).

Autorzy proszeni są o dostarczenie swoich wystąpień, zgodnie z programem naukowym,  w następujących terminach:

  • Referaty wygłaszane w dniu 15 września - do godz. 11:00 w dniu 15 września
  • Referaty wygłaszane w dniu 16 września - do godz. 16:00 w dniu 15 września
  • Referaty wygłaszane w dniu 17 września – do godz. 16:00 w dniu 16 września.

Prezentacje na Zjazd prosimy przygotować w formatach:*.ppt lub *.pptx, filmy w formatach *.wmv lub*.avi.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu dostarczenia wystąpień.

Czas prezentacji wykładów na zaproszenie - według programu.

Czas prezentacji wystąpień w sesjach plenarnych - 10 minut + 2 minuty na dyskusję.

Wystąpienia w sesjach szkoleniowych i naukowych powinny zamknąć się w czasie przewidzianym w programie.

Zaleca się przygotowanie kopii prezentacji na USB.