Łódź

Ceglane mury dawnych fabryk przemysłu włókienniczego, z którymi przez lata kojarzona była Łódź, dziś nabierają blasku. Tętni w nich nowe życie, rozwija się sztuka, rozbrzmiewa muzyka, odbywają się niezapomniane imprezy, otwierają liczne kawiarnie, restauracje, kluby i galerie. Energia, która zmieniła Łódź z małej osady w przemysłową metropolię, teraz generuje nowe projekty w sferze kultury, biznesu, turystyki i edukacji. Zabytkowa zabudowa fabryczna łączona jest w nowoczesne kompleksy biurowe i biznesowe lub centra handlowo-rozrywkowe.

Łódź jest znakomicie położona, niemal w samym centrum Polski i Europy. Z uwagi na bliskość stolicy i atrakcyjność lokalizacji stanowi ważny punkt połączeń krajowych i międzynarodowych. Znajduje się na skrzyżowaniu dwóch transeuropejskich autostrad wschód- zachód i północ - południe i staje się centrum komunikacyjno-logistycznym kraju.

Do niedawna Łódź była kojarzona z miastem fabryk włókienniczych. Dziś zaskakuje odważną rewitalizacją i twórczym wykorzystaniem unikatowej architektury. Zmieniając swoje oblicze, staje się centrum mody, przemysłów kreatywnych i nowoczesnych technologii. To one określają nowoczesny wizerunek miasta, które w XIX-wiecznej Łodzi tworzyli przedstawiciele wielu kultur. Dziś zabytkowa zabudowa fabryczna łączona jest w nowoczesne kompleksy biurowe i biznesowe lub centra handlowo-rozrywkowe. Łódź coraz częściej postrzegana jest przez inwestorów jako ośrodek ogromnych możliwości. Na rynku lokalnym wciąż pojawiają się nowe, światowe marki, które są dowodem na przyjazną atmosferę dla biznesu w Łodzi. Głównymi atutami miasta są centralne położenie, infrastruktura, zapewniająca łatwy dostęp do wszystkich największych centrów biznesowych w Polsce i Europie, szeroka oferta przestrzeni konferencyjno-wystawienniczych oraz ogromny potencjał akademicki.

Łódź to niezwykle istotny punkt na mapie kulturalnej kraju. Zmieniające się na przestrzeni wielu dekad miasto zachowało wierność swym wielonarodowościowym korzeniom, co zaowocowało nie tylko różnorodnością architektury świeckiej i sakralnej widocznej w krajobrazie miejskich ulic, ale również wywarło ogromny wpływ na kuchnię regionalną, rozwój lokalnego wzornictwa, sztuki użytkowej i stylu awangardowego zachowanego w stylistyce i kulturze miasta do dnia dzisiejszego. Dawna stolica kina polskiego korzysta z ogromnego potencjału kreatywnego oferując wiele atrakcji i wyjątkowe wydarzenia. Na odwiedzających czeka olbrzymia różnorodność koncertów światowych gwiazd muzyki rozrywkowej, prestiżowych zawodów sportowych, targów oraz konferencji. Dzięki stale rozwijanej ofercie różnorodnych wydarzeń kulturalnych z pogranicza wielu dziedzin sztuki, Łódź znana jest dziś jako miasto festiwali, w którym odbywa się cyklicznie kilkadziesiąt imprez o międzynarodowym zasięgu.