Zaproszenie na XIII Zjazd PTU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy całą, polską społeczność ultrasonograficzną do aktywnego udziału w XIII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Zapraszamy do Łodzi miasta z ogromnymi tradycjami, wieloma zabytkami dokumentującymi jej znaczenie i pozycję na mapie przemysłowej Polski, do miasta wielu miejsc i inicjatyw kulturalnych, do prężnego ośrodka akademickiego.
W czasie łódzkiego zjazdu i jego częściach naukowej i szkoleniowej planujemy przedstawić postępy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej, obowiązujące w niej standardy, nowości aparaturowe i sprzętowe.
Z całą pewnością ten Zjazd będzie dobrą okazją do konfrontacji własnej wiedzy ultrasonograficznej z rzeczywistym, profesjonalnym jej obecnym stanem.
Będzie ten Zjazd również bardzo dobrą okazją do samokształcenia poprzez udział w sesjach szkoleniowych i wykładach na zaproszenie prezentowanych przez mistrzów i ekspertów z różnych, diagnostycznych zastosowań usg.
Będzie wreszcie ten Zjazd okazją do wielu spotkań kolegów i przyjaciół, pasjonatów usg z którymi będzie można wymienić opinie, poglądy i uwagi nie tylko z dziedziny ultrasonograficznej.
W części towarzyskiej Zjazdu będzie kolejna okazja do twórczych i miłych spotkań, wspólnego biesiadowania, wspominania, planowania przyszłości w tradycyjnej i przyjaznej, ultrasonograficznej atmosferze w zgromadzeniu osób, które mają potrzebę realizowania się pośród koleżanek, kolegów, przyjaciół, z którymi jest im dobrze i bezpiecznie.

W sposób specjalny zapraszamy przyszłe kadry polskiej ultrasonografii studentów wydziałów medycznych i młodzież lekarską. Ultrasonografia jest dla Was szansą na szybkie zaistnienie na rynku usług ultrasonograficznych. Wszyscy spotykamy się w Łodzi będąc wysoce zmotywowani aby nasycać się wiedzą, uczyć się i bawić w najlepszych znaczeniach i odcieniach samorealizacji.
 

Ze wszystkimi w jak najliczniejszym gronie
do zobaczenia w Łodzi

 


 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
XIII Zjazdu PTU
W imieniu Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Utrasonograficznego
prof. dr hab. n.med. Maria Respondek-Liberska
​prof. dr hab. n.med. Jacek Suzin
prof. dr. hab. n.med.Wiesław Jakubowski