XIII Zjazd

Informacje o Zjeździe

Termin
Czwartek, 15 września 2016 – sobota, 17 września 2016

Logo XIII Zjazdu
Logo XIII Zjazdu PTU w Łodzi może być pobrane od Organizatora wyłącznie do celów związanych z promocją Zjazdu. O każdym przypadku jego wykorzystania Organizator powinien być powiadomiony.