Opłaty za uczestnictwo w Zjeździe

Opłata wniesiona do 30 września 2015 450 zł
Opłata wniesiona od  1 października  2015 do 31 marca 2016 550 zł
Opłata wniesiona od 1 kwietnia 2016 i opłata na miejscu 650 zł
Opłata dla lekarza poniżej 35 roku życia 300 zł  
Opłata dla doktorantów i  studentów medycyny 250 zł 
Opłata jednodniowa i opłata za udział w sesji weterynaryjnej 250 zł
Opłata za osobę towarzyszącą 250 zł

Co obejmuje opłata

Opłata za uczestnictwo w całym Zjeździe obejmuje:

 • udział w części naukowej, szkoleniowej, wstęp na wystawę sprzętu i aparatury medycznej w dniach 15-17 września 2016;
 • udział w Uroczystości Otwarcia Zjazdu i Koktajlu Powitalnym w dniu 15 września 2016;
 • komplet materiałów zjazdowych;
 • certyfikat  uczestnictwa w Zjeździe;
 • udział w Spotkaniu Towarzyskim  w dniu 16 września 2016.

Opłata jednodniowa obejmuje:

 • udział w części naukowej, szkoleniowej, wstęp na wystawę sprzętu i aparatury medycznej w wybranym dniu;
 • udział w Uroczystości Otwarcia Zjazdu i Koktajlu Powitalnym w dniu 15 września 2016  lub  w Spotkaniu Towarzyskim w dniu 16 września 2016;
 • komplet materiałów zjazdowych;
 • certyfikat  uczestnictwa w Zjeździe.

Opłata za osobę towarzyszącą obejmuje:

 • wstęp na wystawę sprzętu i aparatury medycznej;
 • udział w Uroczystości Otwarcia Zjazdu i Koktajlu Powitalnym w dniu 15 września 2016;
 • udział w Spotkaniu Towarzyskim dniu 16 września 2016.

Opłata osoby towarzyszącej nie obejmuje części naukowej i materiałów zjazdowych.

Formy płatności

Uczestnik ma do dyspozycji dwie formy płatności za uczestnictwo w Zjeździe i zamówione usługi:

 1. Przelew bankowy
 2. Karta kredytowa (transakcja korespondencyjna).

Informacja o procedurze płatności kartą kredytową znajduje się poniżej oraz przy Formularzu rejestracji.

Przelew bankowy
Opłaty za uczestnictwo  dokonane tradycyjnym  przelewem należy wpłacać do mBANK  S.A.
Numer konta 57 1140 1010 0000 3094 0600 1003

Właściciel konta: Holiday Travel Sp. z o.o. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
z dopiskiem „opłata zjazdowa XIII Zjazd PTU”, wraz z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata.

Karta kredytowa
Akceptujemy karty: Visa oraz MasterCard, Maestro, American Express.

Procedura płatności kartą kredytową: 

 1. Płatność kartą kredytową odbywa się na zasadzie transakcji korespondencyjnej poprzez wypełnienie formularza autoryzacji płatności i przesłanie  faxem lub emailem do Sekretariatu, bądź poprzez przesłanie emailem danych karty kredytowej oraz innych informacji zawartych w formularzu na adres Sekretariatu.
 2. Po otrzymaniu danych karty, Sekretariat autoryzuje transakcję w firmie First Data Polcard, która dokonuje obciążenia karty kredytowej kwotą podaną w formularzu z doliczeniem 1,8% prowizji First Data Polcard.
 3. Po potwierdzeniu First Data Polcardu o wykonaniu transakcji Sekretariat przesyła uczestnikowi potwierdzenie  zapłaty za usługi.
 4. Transakcje dokonane drogą korespondencyjną są bezpieczne, a dane kart służą wyłącznie do wykonania transakcji związanych z zamówieniem uczestnika
 5. Dane osobowe  i dane kart podlegają pełnej ochronie. 
 6. Kontaktowy adres email do Sekretariatu w sprawach kart kredytowych: rejestracja@ptu2016.pl
 7. Kontaktowy telefon do Sekretariatu w sprawach kart kredytowych: (22) 210 06 54.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i problemów z płatnością, rekomendujemy telefoniczny kontakt z Sekretariatem. 

Ważne informacje

Nadpłaty
Jeżeli po wykonaniu zapłaty zostały dokonane zmiany w zamówieniu, w wyniku których powstała nadpłata, zostanie ona zwrócona zgodnie z Regulaminem anulacji i zwrotów zamieszczonym w zakładce Regulamin anulacji.

Faktury
Z tytułu opłaty  zjazdowej  wystawiamy fakturę zgodną z danymi do faktury podanymi w formularzu rejestracyjnym, która będzie wysłana elektronicznie na adres e-mail, chyba, że rejestrujący życzy sobie inaczej.

Zwroty
Wszelkie zwroty dokonywane są zgodnie z Regulaminem anulacji zamieszczonym na stronie zjazdu.