Regulamin

ZASADY REJESTRACJI, ANULACJI  UCZESTNICTWA, PŁATNOŚCI I ZWROTÓW

 1. Rejestracja uczestnictwa na zjazd odbywa się poprzez stronęinternetową www.ptu2016.pl lub poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i przesłanie go do Sekretariatu Zjazdu.
 2. Uczestnik jest obowiązany do wniesienia odpowiedniej opłaty zjazdowej w terminie 14 dni od daty rejestracji.
 3. W przypadku gdy płatność nie zostanie wykonana w podanym terminie,  a w międzyczasie nastąpi zmiana wysokości opłaty zjazdowej , powstaje obowiązek wniesienia jej w nowej, wyższej wysokości.
 4. Akceptowane formy płatności:  
  1. przelew bankowy na konto Sekretariatu Zjazdu, podane w karcie potwierdzenia rejestracji i na stronie internetowej Zjazdu
  2. płatność  kartą kredytową (tylko karty VISA i MASTERCARD) – transakcja korespondencyjna
 5. Rezygnacja z udziału w Zjeździe:
  1. Anulacja powinna być wykonana pisemnie i przesłana w odpowiednim terminie na adres Sekretariatu Zjazdu pocztą, faksem lub mailem z podaniem numeru konta, na które należy zwrócić refundowaną kwotę.
  2. Anulacja dokonana do dnia 31 marca 2016 – skutkuje zwrotem  90% opłaty zjazdowej;
  3. Anulacja między 1 kwietnia  a 1 czerwca 2016 – skutkuje zwrotem 50% opłaty  zjazdowej;
  4. Anulacja  wykonana po 1 czerwca 2016  -  nie ma zwrotów.
  5. Istnieje możliwość przepisania wniesionej opłaty na inną, wskazaną osobę,  po wcześniejszym porozumieniu z Sekretariatem Zjazdu.
    

ANULACJE  ZAKWATEROWANIA

 1. Anulacje przedpłat za zakwaterowanie, wykonane do dnia  31 maja  2016 – obejmują zwrot dokonanej wpłaty pomniejszonej o 10% kosztów administracyjnych.
 2. Anulacje wykonane po dniu 1 czerwca 2016 – obejmują zwrot dokonanej wpłaty pomniejszonej depozyt hotelowy, tj. równowartość 1 noclegu.
 3. Anulacje wykonane po 1 sierpnia 2016 – nie ma zwrotów.

Wszelkie należne zwroty dokonywane będą po Zjeździe.