Zasady przyznawania punktów edukacyjnych i punktów PTU

Każdy uczestnik za udział w całym Zjeździe otrzymuje dwa rodzaje punktów.

Punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 r.

(Dz.U.nr 231, pozycja 2326 z późniejszymi zmianami) i punkty do certyfikatu PTU.

 

Punkty będą przyznawane w oparciu o elektroniczną rejestrację czasu uczestnictwa

w sesjach – 1 punkt za każdą godzinę lub 0,5 punktu za każde 30 minut plus 10 punktów

 za udział w całym Zjeździe