Zaproszenie na XIII Zjazd PTU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy całą, polską społeczność ultrasonograficzną do aktywnego udziału w XIII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Zapraszamy do Łodzi miasta z ogromnymi tradycjami, wieloma zabytkami dokumentującymi jej znaczenie i pozycję na mapie przemysłowej Polski, do miasta wielu miejsc i inicjatyw kulturalnych, do prężnego ośrodka akademickiego.

W czasie łódzkiego zjazdu i jego częściach naukowej i szkoleniowej planujemy przedstawić postępy w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej, obowiązujące w niej standardy, nowości aparaturowe i sprzętowe.

Łódź

łódź

Ceglane mury dawnych fabryk przemysłu włókienniczego, z którymi przez lata kojarzona była Łódź, dziś nabierają blasku. Tętni w nich nowe życie, rozwija się sztuka, rozbrzmiewa muzyka, odbywają się niezapomniane imprezy, otwierają liczne kawiarnie, restauracje, kluby i galerie. Energia, która zmieniła Łódź z małej osady w przemysłową metropolię, teraz generuje nowe projekty w sferze kultury, biznesu, turystyki i edukacji. 

Aktualności

Przed Zjazdem rejestracja online będzie możliwa do dnia 7 września do godz. 24:00. Po tym terminie wszystkich chętnych zapraszamy do rejestracji na miejscu w Recepcji Zjazdu.

Z uwagi wyczerpanie środków z dotacji MNiSW zostaje wstrzymana rejestracja uczestników do 35 roku życia, studentów i doktorantów według obniżonej opłaty zjazdowej.

Ważne informacje

mnisw

"XIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego jest finansowany  ramach umowy 619/P-DUN/20161 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Jednym z wiodących tematów XIII Zjazdu PTU będzie prezentacja możliwości diagnostyki ultrasonograficznej w profilaktyce chorób nowotworowych.